Điểm tin tài chính ngày 9/4/2020

Chào bạn hữu buổi sáng sớm! Good morning!     PHỐ WALL CÓ NỖ LỰC PHỤC HỒI ĐẦY NGẠC NHIÊN SAU MỘT PHIÊN GIẢM MẠNH KHI GIÁ DẦU (LẠI) TĂNG TRỞ LẠI ĐỒNG THỜI TRADERS HI VỌNG LÀ MỸ SẼ XOAY CHUYỂN TÌNH THẾ TRONG CUỘC CHIẾN VỚI CORONAVIRUS VÀO ĐẦU TUẦN TỚI. THƯỢNG NGHỊ […]