Điểm tin tài chính ngày 9/7/2020

Chào các bạn hữu buổi sáng! Good morning!     THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN MỸ TIẾP TỤC PHỤC HỒI SAU 1 ĐỢT GIẢM ĐIỂM QUANH MA200 NHỜ CỔ PHIẾU CÔNG NGHỆ BẤT CHẤP DỊCH BỆNH TRONG KHI ĐÓ VÀNG TIẾP TỤC TĂNG MẠNH VƯỢT QUA 1,800 ĐÔ LA/OUNCE   THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM […]