Điểm tin tài chính ngày 9/8/2019

Chào các bạn hữu buổi sáng sớm! Good morning early birds!     Ngày hôm nay chủ đề điểm tin của chúng ta vẫn là NHỮNG BỨC HÌNH CÓ SỨC NẶNG HƠN VẠN LỜI NÓI!   Thực sự hôm nay xác suất cao sẽ là ngày tiếp tục phục hồi mạnh mẽ của chứng khoán […]