ĐIỂM TIN TÀI CHÍNH NGÀY 11/8/2020

ĐIỂM TIN TÀI CHÍNH NGÀY 11/8/2020 Chào các bạn hữu buổi sáng! Good morning! VÀNG GIẢM GIÁ! MỘT TÍN HIỆU ĐÁNG MỪNG CHO CHỨNG KHOÁN. CHỨNG KHOÁN MỸ TIẾP TỤC LÊN ĐIỂM NHƯNG Ở MỨC TRÁI CHIỀU KHI CÁC CỔ PHIẾU NĂNG LƯỢNG QUAY TRỞ LẠI CÒN CÁC CỔ PHIẾU CÔNG NGHỆ BỊ CHỐT LỜI […]

ĐIỂM TIN TÀI CHÍNH NGÀY 30/7/2020

PHỐ WALL TIẾP TỤC TĂNG ĐIỂM KHI FED – CỤC DỰ TRỮ LIÊN BANG MỸ THÔNG BÁO HỌ CHƯA HỀ NGHĨ TỚI VIỆC NÂNG LÃI SUẤT VÀO THỜI ĐIỂM NÀY VÀ DỰ KIẾN VẪN GIỮ LÃI SUẤT Ở MỨC GẦN 0% NÀY CHO ĐẾN KHI NÀO VIỆC LÀM ĐƯỢC KHÔI PHỤC VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA […]

Điểm tin tài chính ngày 11/11/2019

Chào các bạn hữu buổi sáng sớm đầu tuần! Good Morning early birds!   Một tuần mới lại đến với những hứng khởi và hi vọng phải không?   Tuần mới sẽ có những tin tức đáng lưu ý ảnh hưởng tới thị trường tài chính thế giới và Việt nam như sau:   1. […]