CẦN ANH EM GIÚP ĐỠ VOTE BÌA LẦN 2 CHO SIÊU PHẨM NÀY

Cám ơn các bạn đã giúp team đóng góp các ý tưởng. Nhờ sự đóng góp hôm qua của các bạn chúng tôi đã cùng thảo luận và tìm được 4 options cuối cùng. Nhờ các bạn 1 lần nữa cho tôi và Happy Live xin ý kiến đóng góp bạn sẽ chọn bìa nào […]