Điếu văn xúc động cho Bush cha (full video)

Đến giờ này tôi mới ngồi đọc và xem toàn bộ 12 phút 27 giây bài điếu văn của Tổng Thống Mỹ Bush dành cho cố Tổng Thống BUSH cha! Bài điếu văn thấm đẫm cảm xúc, sự hài hước và những lý do tại sao mọi người lại nên TỒN TẠI và nên “chết […]