Bản đồ ước mơ

“Sử dụng bảng ước mơ để hình dung quá trình thực hiện mục tiêu chứ không phải chỉ chăm chăm vào kết quả. Bảng ước mơ giúp bạn thấy rõ điểm mấu chốt để xác định mục tiêu. Tuy nhiên, bạn nên biết rằng cộng đồng khoa học vẫn còn tranh cãi về vai trò […]