Đừng chối bỏ quá khứ của mình

“Bạn sinh ra trong nghèo khó đó không phải là lỗi của bạn. Nhưng nếu bạn chết đi trong nghèo khó đó thực sự là sai lầm của bạn” – Bill Gates – Câu chuyện của Bộ trưởng Bộ Giáo Dục Pháp thật truyền cảm hứng với xuất phát điểm chỉ là một cô gái […]