Không bao giờ là quá muộn để nhận ra và giải quyết sai lầm, nhưng nhận biết càng sớm bạn sẽ có thêm nhiều cơ hội và thời gian để tiến đến thành công hơn. Đôi lúc đừng quá ỷ lại và dễ dãi với chính mình #thaipham #thietkecuocdoithinhvuong http://bit.ly/thiet-ke-cuoc-doi-thinh-vuong-tiki