Meetup tháng 1/2019 Cộng đồng Happy Live – Đầu tư tài chính và thịnh vượng

Chào anh em, như đã hứa tôi xin thông báo về chương trình Meetup hàng tháng, cho tháng 1/2019 của cộng đồng Happy Live – Đầu tư và thịnh vượng như sau: Tại Hà Nội: tối ngày 21/1/2019, từ 18.00-21.00; link đăng kí http://bit.ly/meetup-hn-t1-2019 Tại HCM, tối ngày 25/1/2019, từ 18.000-21.00; link đăng kí: http://bit.ly/meetup-hcm-t1-2019 […]