Đất và bong bóng giá đất?

1) Câu chuyện 1: Đất Đồng Nai sau 1 năm tăng từ 8tr/m2 lên gấp 3 2) Câu chuyện 2: Đất Hạ Long quê mình tăng từ 15.5tr/m2 – 25tr/m2 hồi Tết giờ là 40-80tr/m2 3) Câu chuyện 3: Đất Láng Hoà Lạc cũng x4 lần trong 1 thời gian ngắn? 4) Câu chuyện 4: […]