Giá xăng giảm hơn… 1000 đồng

Cám ơn bác Donald Trump! Bác cứ tweet và khống chế giá dầu lửa nó loanh quanh giảm mạnh là tụi em được nhờ. Dân tụi em nghe xăng giảm và lạm phát giảm là sướng vui lắm. Em là em ủng hộ bác. Bác cứ #Make America Great Again là em chịu.     […]