CHIẾC GHẾ GIÁM ĐỐC!

Hôm qua đăng video về khởi nghiệp khi nào thì sẽ thành công tôi có chia sẻ về các dấu hiệu bạn trẻ có thể nắm bắt để biết nên và không nên khi khởi nghiệp, làm giàu từ kinh doanh. Thú thực, đời sống kinh doanh nó không màu hồng như các bạn nghĩ […]