Lo lắng trong đầu tư

Muôn vàn những lo lắng của mọi nhà đầu tư với thị trường. Hết dịch Corona ở Trung Quốc hay Hàn, Ý… Đến các thể loại hệ quả của dịch? Lo lắng giải quyết được việc gì? Không gì cả! Việc của tôi là ngồi trên $ (tỉ trọng lớn) và chờ đợi Gold Rain […]