“Khiến khách hàng chú ý đến dịch vụ của bạn và giúp họ tìm ra cách để tối ưu hóa giá trị từ dịch vụ đó là cốt lõi của việc phát triển kinh doanh.” – Mo Bunnell –      

Meet up Làm giàu từ kinh doanh TP.HCM

Cám ơn tất cả các bạn đã đến và gặp gỡ trao đổi trong cộng đồng Làm Giàu từ kinh doanh – Business and Rich! Tôi tin chủ đề chúng ta trao đổi ngày hôm nay về cách xây dựng hệ thống bán hàng đỉnh cao – The Snowball system sẽ giúp các bạn gia […]