Đại gia dát vàng nguyện hiến 50% tài sản, giữ tiền nhiều để làm gì?

Rất kính phục bác! Lần đầu tiên cháu được đọc một bài viết về doanh nhân và người lính Việt Nam mà máu lửa và tâm huyết thế này. http://ttvn.toquoc.vn/dai-gia-dat-vang-nguyen-hien-tang-50-tai-san-giu-lai-nhieu-tien-de-lam-gi-820202469054252.htm Cũng chưa bao giờ đủ kiến thức để biết Việt Nam lại có một người giàu “ngầm” giờ mới “nổi lên” media như bác Đường! […]