You make my day!

Đi huấn luyện business, doanh nghiệp mà nhận được những lời ngợi khen Compliments như thế này thì sướng mê li! Cám ơn anh Tony Hopkins! You make my day! #God Bless.  

Tôi đi dạy hay tôi đi học?

“Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau” “If You Want To Go Fast, Go Alone. If You Want To Go Far, Go Together” – Danh Ngôn Cổ – ********* Hôm nay là ngày cuối cùng của lớp Marketing giỏi phải kiếm được tiền, PMM03 tại Sài Gòn, trước […]

The art of living is the art of giving

Tôi hiểu một điều, con người không ai tự nhiên tạo ra được giá trị cho cộng đồng mà họ sinh sống. Muốn làm được điều đó, trước tiên phải xuất phát từ chính TRÁI TIM biết yêu thương và hết mình vì người khác. Marketing giỏi phải kiếm được tiền trước hết và trên […]