BẠN ĐÃ HOÀN THÀNH BAO NHIÊU % KẾ HOẠCH TRONG 2022?

Năm 2022 sắp khép lại, bạn đã hoàn thành được bao nhiêu % mục tiêu mà mình đã đề ra?   Đây có lẽ là thời điểm tuyệt vời để chúng ta “Ôn cố, tri tân”, nhìn những gì đã xảy ra ở quá khứ, đánh giá, chiêm nghiệm và biết đâu là những mục […]

Chỉ 3% người có mục tiêu rõ ràng….

Chỉ 3% người có mục tiêu rõ ràng, cụ thể được viết thành những kế hoạch khả thi trên giấy mà họ dùng để hành động mỗi ngày. 97% còn lại có HI VỌNG, MƠ ƯỚC, MONG ĐỢI và NHỮNG THỨ TUYỆT VỜI đầy rẫy nhưng không bao giờ là mục tiêu phải đạt được […]