Lợi ích của một “Siêu cò”

“Không có giao tiếp, không có mối quan hệ. Không có sự tôn trọng, không có tình yêu. Không có lòng tin cậy, không có lý do để tiếp tục. Without communication there is no relationship. Without respect there is no love. Without trust there is no reason to continue.” – Khuyết danh – Một […]