Chỉ 3% người có mục tiêu rõ ràng….

Chỉ 3% người có mục tiêu rõ ràng, cụ thể được viết thành những kế hoạch khả thi trên giấy mà họ dùng để hành động mỗi ngày. 97% còn lại có HI VỌNG, MƠ ƯỚC, MONG ĐỢI và NHỮNG THỨ TUYỆT VỜI đầy rẫy nhưng không bao giờ là mục tiêu phải đạt được […]