Thiết nghĩ KHẨU TRANG hiếm hàng là đúng nhưng cũng cần phải cẩn trọng nên mua loại khẩu trang có thương hiệu!

Những mặt hàng khẩu trang không rõ nguồn gốc và không thương hiệu thế này mua về: 1) Nhiễm khuẩn 2) Không giúp gì được nếu gặp virus ? “xịn” 3) Mất tiền mang tiếng chăm sóc sức khoẻ gia đình! P/S: Kinh doanh vô đạo đức thật! (Dân trí) – Ngày 13/2, Tổng cục QLTT và […]