“Có những thời điểm trong cuộc đời, khi bạn tin rằng MỌI THỨ ĐÃ ĐẶT DẤU CHẤM HẾT, đó (lại) là lúc KHỞI ĐẦU”

“There will come a time when you believe everything is finished; that will be the beginning.” – Louis L’Amour – Có những lúc trong cuộc đời, tôi nghĩ mình đã gục ngã, có những lúc tôi không thể nào vượt qua, mọi thứ đã sụp đổ khi: -Những người bạn của tôi lần lượt bị […]