Không bao giờ là quá muộn để

Rất nhiều bạn ở độ tuổi 20 khi nhắc đến tiền và sự nghiệp hay đầu tư sẽ lắc đầu bảo: – Em còn quá trẻ, em còn muốn đi chơi và tận hưởng. Những bạn khác ở độ tuổi 30, 40 thì chậc lưỡi tiếc nuối: – Giá như em biết đến nó sớm […]