Học, rèn luyện và phát triển nên đến từ nhiều hướng khác nhau? Bạn có đồng tình với Kayne West, chia sẻ quan điểm cùng tôi ở bình luận nhé #camhhung #baihocthanhcong