Chính thức MỞ ĐẶT TRƯỚC, cuốn sách được mong chờ nhất 2022: BASIC ECONOMICS: kinh tế học cơ bản, a bờ cờ, kinh tế học nhập môn cho nhà đầu tư

Link đặt trước: https://bit.ly/Pre-order-Basic-Economics-1   “Nếu bạn không thể giải thích điều gì đó cho một đứa trẻ 6 tuổi thì chính bạn cũng không hiểu điều đó”- Albert Einstein   Bạn không cần phải nắm rõ về kinh tế, có kiến thức nền hoặc phải thường xuyên theo dõi tin tức thì mới có […]