Khi một người đàn ông trút hết ví tiền của anh ta vào đầu thì không kẻ nào có thể cướp nó khỏi anh ấy… Đầu tư cho tri thức luôn là sự đầu tư mang lại lợi nhuận tốt nhất! – Benjamin Franklin – Đầu tư vào bản thân là một thương vụ không […]