KOUSHIEN DREAM – GIẤC MƠ KOUSHIEN! MANGA tản mạn!

Manga có thực sự khiến trẻ em bị văn kém? Nói cộc? Vô văn hoá? Hay các bộ truyện Manga hay ho sẽ nâng tầm ước mơ của con người? Tại sao Manga là “tín ngưỡng” văn hoá của Nhật Bản. Phải có một lý do! Và tôi tin một điều là một người nghiền […]