ĐIỂM TIN TÀI CHÍNH NGÀY 29/7/2020

THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN MỸ GIẢM ĐIỂM CHỦ YẾU DO CÁC CÔNG TY CÔNG NGHỆ KÉO LÙI CÁC CHỈ SỐ. THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM HỒI PHỤC PHIÊN HÔM QUA VÀ CON VÀNG… (GOLD) TƯỞNG CHỪNG GIẢM ĐIỂM AI DÈ NÓ LẠI TĂNG LẠI  Đó là những tin tức tóm lược chính của sáng […]

Kungfu chứng khoán có kiếm được tiền không?

Kể từ buổi đầu tiên vào tháng 8 năm 2018, cho đến nay Happy Live đã tổ chức thành công 9 khóa học Kungfu chứng khoán, qua đó rất nhiều học viên đã đưa ra phản hồi cũng như những chia sẻ tích cực. Thậm chí có người còn “ước gì mình biết đến sớm […]