Làm việc ngày cuối năm

Ngày làm việc cuối cùng của năm, cơ bản là vẫn cày cuốc cuốn “Làm giàu từ chứng khoán phiên bản update 2018 – lần 5 Bản quyền” dày hơn 700 trang.  Sau đó là giao lưu anh em bạn bè!  Chào đón Kỷ Hợi 2019 ? P/S: Kịp tháng 2/2019 không đây!!!