MỪNG LỄ QUỐC KHÁNH 02/9/2021

Lễ mừng Quốc khánh 02/09 năm nay thật đặc biệt, vì đây là khoảng thời gian mà toàn thể nhân dân ta cùng nhau chung sức đẩy lùi dịch bệnh như một cách để thể hiện lòng yêu nước.   “Tháng chín mồng hai năm bốn nhăm Ba Đình lịch sử đã vang ngân Tuyên […]