Nghị quyết đầu năm 2019 của ban đến đâu rồi?

Bạn có còn nhớ lời hứa với bản thân về Nghị quyết đầu năm 2019 vào 1 tháng trước đây? Hôm nay là 15/2/2019, câu hỏi của tôi là: Bạn dự định thuộc về nhóm 8% thành công hay 92% thất bại? (Trong việc thực hiện hóa các dự định liên quan tới: sức khoẻ, […]