Tại sao cần đọc sách thường xuyên?

(Đặc biệt là truyện chữ với sự phát triển của trẻ em) “Khoa học đã chứng minh rằng trẻ em lớn lên trong một ngôi nhà có trên 80 cuốn sách sẽ có kỹ năng số học và ngôn ngữ tốt hơn khi trưởng thành. Trung bình một hộ dân ở Mỹ có khoảng 114 […]