Tại sao chúng ta phải đọc sách?

“Nếu bạn có thể nhìn xa hơn những người khác, thì đó là vì bạn đang đứng trên vai của người khổng lồ.” – Isaac Newton – Và một trong những nơi lưu giữ tri thức đó là Sách. Sách (hay bất cứ hình thứ ghi chép nào), đã tiến hoá để trở thành một […]