Lắng nghe góp ý và chỉnh sửa. Các bạn thấy bìa sách đã ok nhất để xuất bản chưa? Hẹn bạn tháng 8-9 này nhé!