Gã Read đã trở thành CEO “mới cóng” của WPP

Gã ấy tên là Mark Read.  Chào mừng “gã” Mark Read đến với văn phòng mới. Chào mừng gã trở thành CEO mới của tập đoàn quảng cáo số 1 thế giới và lớn nhất thế giới là WPP. Hãy nhìn vào danh sách các công việc mã “gã” sẽ phải làm sau khi nhậm […]