CÁCH VƯỢT QUA BUỒN CHÁN MẤT ĐỘNG LỰC

“Nếu bạn không thể bay, hãy chạy Nếu bạn không thể chạy, hãy đi bộ Nếu bạn không thể đi bộ, hãy bò Dù với bất cứ phương pháp nào Hãy nhớ bạn luôn phải tiến về phía trước” – Martin Luther King – Nếu chán nản, mất cảm hứng với công việc hay cuộc […]