Tạm tổng kết meetup – lần 2 tại Hà Nội tối qua!

Không biết nói gì hơn ngoài việc: Rất vui và hạnh phúc được gặp tất cả mọi người có thể được trong cộng đồng Happy Live Sẽ còn nhiều nhiều sharing như này nữa #ThaiPham #HappyLive #Meetuplan2 P/S: Sau khi thoát kiếp Iphone 11 (2 ngày mà lâu như 1 thế kỉ ?) thì giờ mình […]