THẦY!

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là thầy, thú thực vậy. Nhưng hôm nay nhận quá nhiều lời chúc của bằng hữu anh em thì tôi nghĩ rằng “không quan trọng được gọi là gì, quan trọng là giá trị mình trao gửi có nhiều, có thực chất không, có giúp được người khác không.” […]