App Mygo: Thêm lựa chọn cho khách hàng Việt

Nếu bạn đang muốn ủng hộ Hàng Việt Nam chất lượng cao thì hãy tải App MyGo của Viettel để giao nhận, vận chuyển, xe ôm và tài xế… Đây là thêm lựa chọn cho cánh tài xế, người dùng và…QUAN TRỌNG NHẤT đó là phá vỡ sự độc tôn của Grab (tăng giá vô tội […]