Chúc các bạn một ngày hiệu suất

“Kẻ mù không nhìn thấy đường, đâu phải do đêm tối Người nông dân bị đói đâu phải lỗi ở cánh đồng Phú ông giàu đâu bởi nhiều ruộng đất” – Gamzatov – Chúc các bạn một ngày hiệu suất #ThaiPham #Wed_Motivation