Gieo hạt hôm nay – Gặt quả ngày mai

Ngày mà bạn gieo hạt giống Là ngày mà 5-10 năm sau bạn sẽ gặt hái! Cây sẽ mọc nhưng trái ngọt không có ngay ngày mai – Thái Phạm – Chào buổi sáng đầu tuần giàu năng lượng!