Bạn đã có dự định cho cuối tuần này?

Với thời lượng khoảng 4-5 tiếng mỗi audiobook, những tựa sách nói sau đây sẽ là lựa chọn tuyệt vời dành cho bạn vào 2 ngày nghỉ để nghe-ngẫm: Sách nói Cách thức kinh doanh và đầu cơ cổ phiếu (5h28) Sách nói Nghệ thuật đầu tư Dhandho (5h) Bộ sách Di sản Alan Phan, […]