Ngưng đổ lỗi cho ngoại cảnh

Ai cũng khao khát thành công và tốt hơn mỗi ngày, nhưng điều mà tôi muốn các bạn nên loại bỏ là: ngưng cách tự xem mình là nạn nhân của tất cả mọi việc. “Tôi muốn thực hiện điều đó nhưng dường như cả thế giới đang chống lại tôi…” “Là người đó/sự việc […]