Ngưng phàn nàn

Đừng phàn nàn, thế giới không rảnh để nghe bạn phàn nàn. Họ không cần quan tâm vì bản thân họ cũng đang có một đống chuyện không như ý! Cái họ muốn nghe là: vấn đề của họ sẽ được giải quyết như thế nào chứ không phải là vấn đề của chính bạn! […]