Tính cách gấu của người Hàn

Nói chứ Hàn Quốc có tính cách “gấu” rebellious nên chả phải ở Việt Nam họ không hợp tác cách ly với cơ quan công quyền! Điển hình vụ 20 người ở Đà Nẵng gần đây. Ở Hàn Quốc sáng nay đọc báo tôi cũng thấy họ vẫn “chả sợ” khi vẫn mở cửa hàng […]