TRI ÂN NHỮNG NGƯỜI THẦY LUÔN TIN TƯỞNG TÔI

  Có lẽ sự thật này đã không còn là bí mật đối với nhiều người: “Bạn có khuynh hướng giống năm người mà bạn dành nhiều thời gian giao tiếp nhất”. Vậy nên, bằng mọi cách, hãy mời gọi những con người khơi nguồn cảm hứng cho mình, trong cả công việc và cuộc […]