Có một nơi để về, đó là nhà Có những người yêu thương, đó là gia đình Có được cả 2, đó là hạnh phúc Và cả cuộc đời này chúng ta chỉ đi giải quyết 1 thứ thôi và đó là….hạnh phúc #ThaiPham #Time_for_family