NHÂN SINH 5 ĐIỀU KHÔNG THỂ ĐỢI!

Nghèo khó không thể đợi, bởi vì thời gian lâu rồi, bạn sẽ chết vì đói. Khỏe mạnh không thể đợi, bởi vì thân thể một khi suy kiệt rồi, hết thảy mọi thứ đều vô nghĩa. Giáo dục không thể đợi, bởi vì cây non mà xiêu vẹo, thì khi trưởng thành rất khó […]