Chỉ là… cái nắm tay

Có những cái nắm tay làm lên lịch sử! Đời nhiều lúc chỉ cần một cái nắm tay với “nhân tình” bé bỏng thôi.