Lý do tại sao Tổng thống Donald Trump sẽ có Nobel hòa bình!

(Nếu deal với Triều Tiêu về một Triều Tiên thịnh vượng, không có vũ khí hạt nhân xảy ra và xảy ra tại Việt Nam) Câu chuyện thế này: Theo các tay tài phiệt lớn trên thế giới trong đó có nhà đầu tư Huyền Thoại Rim Rogers (Tôi rất khoái và follow ông này […]